CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN KOMODO VIỆT NAM

Văn phòng GD: Số 32 Hồ Bá Kiện, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh
Nhà máy sản xuất: Khu Công Nghiệp Hà Mãn - Xã Hà Mãn - Thuận Thành - Bắc Ninh.
Điện thoại: 0949.045.333
Website: http://sonkomodo.com

Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Chủ đề:
Nội dung:
 
Facebook chat